Rok 2004 to dla Chóru „Skowronek" rok jubileuszowy. To 90-ty rok działalności. Wszystkie jego działania podporządkowane są obchodom tej pięknej rocznicy.

„Wieści Gminy Gierałtowice" kwartalnik z grudnia 2004 rok nr 11 tak opisuje to wydarzenie:

„90-lecie Chóru „Skowronek" - "Wyśpiewany Jubileusz". U zarania dziejów Kółko Śpiewu, później Towarzystwo Śpiewacze a teraz Chór „Skowronek". W niedzielę 7 listopada gierałtowicki zespół uroczyście świętował 90-lecie działalności.
DSC 0348pTen niecodzienny Jubileusz zgromadził w sali Szkoły Podstawowej setki gości. Wszyscy przybyli by złożyć powinszowania jednemu z najbardziej zasłużonych śląskich zespołów śpiewaczych. Moc życzeń kierowano pod adresem wszystkich chórzystów, zaszczyt bezpośredniego ich odbioru przypadł prezesowi chóru Tadeuszowi Czech, wieloletniemu dyrygentowi Jerzemu Pogockiemu oraz Prezesowi Honorowemu Irenie Bryzik. Szczególnie miła dla zebranych była obecność Teresy Machulik - wnuczki założyciela chóru. Myśli obecnych wyraziła – prowadząca uroczystości Weronika Kaczmarczyk.  Nasza gmina jest najbardziej rozśpiewaną gminą w Polsce – mówił wójt Joachim Bargiel. Bardzo duża w tym zasługa wspaniałych chórzystów „Skowronka", którzy nie tylko pięknie kultywują tradycje śpiewacze naszych przodków, ale tworzą nową, jakże bogatą historię Gierałtowic i całej gminy. Słowa podziwu płynęły ze strony okolicznych zespołów śpiewaczych.

„Skowronek" zapisał się, a właściwie wyśpiewał złote zgłoski w historii Śląska – słowa Rajmunda Hanke, prezesa Oddziału Śląskiego P.Z.Ch.iO. potwierdzały znakomitą opinię, jaką cieszy się gierałtowicki chór. Olbrzymia w tym zasługa wieloletnich działaczy społeczników. Wręcz nie do przecenienia jest rola dyrygenta Jerzego Pogockiego pod którego batutą zespół śpiewał 40 lat.

Potwierdzeniem zasług były liczne odznaczenia i nagrody, którymi uhonorowano śpiewaków i osoby przyczyniające się do krzewienia śpiewu. Chórowi mieszanemu "Skowronek" został nadany status członka KONFRATERNI NAJSTARSZYCH CHÓRÓW I ORKIESTR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.Image-20p
Najlepszym potwierdzeniem uznania, jakim cieszy się „Skowronek" był sam występ chóru Jubilata. Wyśpiewany a capella i z towarzyszeniem orkiestry, repertuar przyjęto owacyjnie. Nader urozmaicony program dowiódł, że repertuar „Skowronek" ma przebogaty – od pieśni lekkich, poprzez śląskie i ludowe, po wzniosłe i patriotyczne. I nie tylko polskie – gierałtowicki zespół śpiewa także po włosku, angielsku, łacinie i w kilku językach słowiańskich.


W 2005 roku chór „Skowronek" brał udział w I Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr zorganizowanym w Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu przez zarząd Główny Oddziału Śląskiego PZChiO w podzięce naszemu rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II za 25 lat pontyfikatu i w dniu jego 85 urodzin.
Podczas XV spotkań z pieśnią sakralną im. Ks. G.G. Gorczyckiego Chór „Skowronek" gościł chór kameralny „CHEUR de CHAMBRE" z Francji. Koncert odbył się w Kościele Parafialnym w Gierałtowicach pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w dniu 14.04.2007 r. W maju tegoż roku chór wziął udział po raz II–gi w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr zorganizowanym w Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu przez zarząd Główny Oddziału Śląskiego PZChiO. Chóry i orkiestry z całej Polski złożyły hołd wdzięczności za Wielki Pontyfikat i modliły się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
Dzień 9 czerwca 2007 roku był dla chóru „Skowronek" dniem wyjątkowo uroczystym. W Szkole Podstawowej chór świętował 40 – lecie pracy swojego dyrygenta mgr Jerzego Pogockiego z chórem „Skowronek" Koncert został zorganizowany przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach przez Zarząd Chóru. Podziękowaniom i życzeniom nie było końca. Ten uroczysty koncert był koncertem pożegnalnym dyrygenta mgr Jerzego Pogockiego. Kierownictwo muzyczne nad chórem latem 2007 roku przejęła mgr Beata Stawowy.
Rok 2007 to także obchody 30 – lecia Gminy Gierałtowice. Obchody tej uroczystości zostały oczywiście uświetnione przez Chór „Skowronek". W dniu 18 grudnia 2007 roku chór wraz z pozostałymi chórami Gminy wziął udział w koncercie kolędowym w przygotowanej szopce drewnianej na rynku w Gliwicach.
W roku 2008 Chór „Skowronek" zaznaczył swoja obecność w ogromnym przedsięwzięciu jakim był PRO CHRIST 2008 w Katowicach. W dniu 16 października 2008 roku z okazji 30 – tej rocznicy wyboru Sługi Bożego Jana Pawła II na stolicę Apostolską w Kościele pw. Św. Wojciecha w Zabrzu zorganizowana została pod patronatem parafii i Urzędu Miasta Zabrza Wielka Uroczystość Papieska. Razem z chórami Oddziału Śląskiego PZChiO Chór „Skowronek" wziął udział w uroczystej Mszy Świętej.


Obraz 073W dniach 22-24 maj 2009 rok odbył się III Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr zorganizowany w Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu, w którym po raz trzeci śpiewacy Chóru Skowronek" wzięli liczny udział.

Rok 2009 to także rok obchodów Jubileuszu 95 – lecia działalności chóru. W dniu 20 czerwca w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Jubilata. Mszę Św. celebrował kapelan Oddziału Śląskiego PZChiO Ks. Profesor Antoni Reginek. Uroczysty charakter sprawowanej Mszy Św. nadały poczty sztandarowe, których aż 13 zgromadziła gieraltowicka świątynia.

Uwieńczeniem pięknej uroczystości był Koncert w wykonaniu Chóru Jubilata na stopniach ołtarza przed licznie zgromadzonymi słuchaczami, sympatykami i zaproszonymi gośćmi. Za włożony wkład w działalność Chóru „Skowronek" druhom i druhnom przyznano odpowiednie odznaczenia. Listy gratulacyjne, kwiaty i podziękowania składane były na ręce Prezesa i Dyrygenta chóru.


Dnia 19.09.2009 Oddział Śląski PZChiO dla upamiętnienia 100 rocznicy Zlotu Śląskich Chórów na Zadolu zorganizował dla wszystkich chórów zrzeszonych w swych szeregach Wielki Zlot, w którym licznie zaprezentował się Chór „Skowronek" .
W dniu 22.05.2010 roku delegacja chóru wzięła udział w uroczystości inauguracji 100 – lecia działalności Śląskich Kół Śpiewaczych tzw. Sesji popularno-naukowej. Galowy Koncert z tej okazji odbył się 10.10.2010 r. w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek. Delegacja chóru wraz z sztandarem chóru wzięła w nim udział. 19 czerwca Chór „Skowronek" bierze udział w uroczystościach związanych z obchodami 700 – lecia Gierałtowic. Uczestniczy w Mszy Św. ubogacając ja swym śpiewem oraz wystawia poczet sztandarowy. Wrzesień 2009 roku to czas kolejnej pielgrzymki Chórów i Orkiestr do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej, lecz pierwszej jako chóry i orkiestry zrzeszone w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr i tam również sztandar Skowronka powiewa wśród innych licznie zgromadzonych.
Rok 2010 to Wielki Jubileusz 90 – lecia Okręgu Rybnickiego, którego Nasz Chór „Skowronek" jest członkiem. Uroczystości wieńczące ten piękny jubileusz odbyły się oczywiście z udziałem naszego chóru. Koncertami kończącymi pracowity 2010 rok był Koncert Pieśni Maryjnych organizowany przez Chór Cecylia w Paniówkach, Koncert z okazji VIII Zjazdu Konfraterni Najstarszych Chórów zorganizowany przez Okręg Rybnicki ŚZChiO, Koncert finałowy zawodów o Puchar Prezesa Rainholda Tronta oraz Powiatowy Festiwal Chórów w Toszku. Zakończeniem działalności 2010 roku był Koncert Kolęd Chóru „Skowronek" jako reprezentanta Gminy Gierałtowice dla mieszkańców Gliwic w Centrum Handlowym FORUM w Gliwicach.