Rok 1990 zapisał się w kronice uroczystością poświęcenia nowego sztandaru, symbolu idei śpiewaczej, co zbiegło się z uroczystością obchodów 700-lecia Gierałtowic. Rok 1992 utrwalił się na kartach kroniki Jubileuszem 25-lecia pracy dyrygenta mgr Jerzego Pogockiego w naszym chórze. Z tej okazji zorganizowano koncert z udziałem chórów Gminy Gierałtowice - "Chopin" - Bujaków, "Bell Canto" - Chudów, "Słowik" - Przyszowice, "Cecylia" - Paniówki. Na uroczystość tę przybyły również chór - "Jutrzenka" z Ornontowic oraz "Mickiewicz" z Niedobczyc.

 dsc 0328Jesienią 1993 roku dzięki pomocy Władz Gminy chór otrzymuje lokal do wyłącznej jego dyspozycji. W prasie ukazuje się notka "Skowronek" ma swoje gniazdo". Stała siedziba przyczyniła się niewątpliwie do wzmożonej aktywności chóru, który jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, zwłaszcza artystycznych, takich jak Gody Śląskie, Koncerty pieśni religijnej im. ks. G. G. Gorczyckiego, czy spotkania chórów gminy Gierałtowice. Rok 1994 obfituje w występy i imprezy podkreślające 80-letnią działalność chóru. Z tej okazji odbyła się dnia 26 czerwca wspaniała uroczystość kościelna, zaś 25 września koncert galowy w przepięknej oprawie organizacyjno-artystycznej, w hali sportowej w Gierałtowicach.

"Śląskie Gody Gminy Gierałtowice"

Początek lat 90-tych pozwolił wszyskim spojrzeć jaśniej w przyszłość. Potrzebna była impreza gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać posłuchać muzyki potańczyć czy też zwyczajnie z sobą porozmawiać Zarząd "Skowronka" dostrzegł taką potrzebę i na jednym z zebrań wystąpił z propozycją aby tą lukę wypełnić imprezą gminną.

5 maja 1996 roku podczas zebrania zarządu Chóru "Skowronek" z udziałem wójta Herberta Gawlika pojawiła się  propozycja zorganizowania letniego pikniku  pod nazwą "Śląskie Gody Gminy Gierałtowice". Intencją inicjatorów było, by występowały w nich zespoły Gminy Gierałtowice i zaproszeni artyści np. zespoły konkursu "Złota Lira".

Zarząd Gminy i Rada Gminy zaaprobowały propozycję. 16 czerwca odbyły się pierwsze "Śląskie Gody Gminy Gierałtowice"dsc 0315 1024x678 zorganizowane przez Zarząd Gminy oraz chór "Skowronek". 

Atrakcją tych pierwszych Godów Śląskich  była słowacka orkiestra dęta z zespołem dziewcząt prezentujących musztrę paradną. Po krótkim koncercie przed budynkiem Urzędu Gminy i przemarszu, główna część imprezy odbyła się na obiektach klubu LKS 35 Gierałtowice. Wystąpili: dziecięcy zespół Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach, zespół Folklorystyczny, im. Czesława Jasicy, "Wrazidloki" z Knurowa, orkiestra słowacka z zespołem tanecznym, chór "Bel- Canto" z Chudowa, chór "Skowronek". Występy okrasiły pokazy O.S.P w Gierałtowicach oraz wystawa rękodzieła autorstwa członkiń Koła Gospodyni Wiejskich. Imprezę prowadziła Ślązaczka roku Monika Organiściok.

Pomysł "Slowronka" okazał się strzałem w dziesiatkę. Śląskie Gody z roku na rok były coraz większe i w roku 2001 były imprezą dwudniową i tak jest do dzisiaj. 

 W 1995 roku chór organizuje, jak co roku, wiele spotkań i imprez w sołectwie, uczestniczy we wszystkich uroczystościach na terenie gminy Gierałtowice, Okręgu Rybnickiego i Oddziału Śląskiego PZCHiO. Na uwagę zasługuje zorganizowanie 9 września z inicjatywy Zw. Górnośląskiego, Oddz. Śl. PZCHiO oraz Zarządu Gminy Gierałtowice seminarium dotyczącego działalności chórów na Górnym Śląsku. W latach następnych chór kontynuuje podobną działalność, wskazuje dużą aktywność i prężność organizacyjną. Mimo widocznych efektów naszej pracy i usilnych starań, na przestrzeni kilkunastu lat nie udało się do tej pory zdecydowanie odmłodzić lub zwiększyć stanu liczebnego chóru. Rok 1997 był jednak rokiem szczególnym, gdyż świętowano 30-lecie pracy dyrygenta J. Pogockiego w naszym chórze; takie przywiązanie jest rzadko spotykanym zjawiskiem w chórach w ogóle. W roku 1998 oprócz zaplanowanych i bieżących występów chór koncertował na Kahlenbergu (koło Wiednia), a potem przygotowywał się do inauguracji roku jubileuszowego. W tym celu wyćwiczono do wspólnego z chórem „Dzwon" z Orzesza i „Schola Cantorum" z Knurowa wykonania „Pastoral Messe" – J. Reimanna i kilku kolęd z akomp. organowym. Koncerty o wysokim poziomie artystycznym wykonane zostały w  Szczygłowicach (16.01.1999 r.) w Orzeszu (17.01.99 r.) i w Gierałtowicach (24.01.99 r.).

18 marca 1999 r. zorganizowano Wieczór Wspomnień, oddając hołd założycielowi Chóru "Skowronek" A. Stachurze, prezesowi M. Operskalskiemu i A. Pucowi oraz dyrygentom Fl. Koziełowi i E. Smołce.

4 lipca 1999r. w ramach obchodów Jubileuszu 85-lecia działalności chóru „Skowronek" w kościele parafialnym została odprawiona Msza Św. W intencji członków chóru i jego założycieli. W uroczystości uczestniczyło 10 pocztów sztandarowych Okręgu Rybnickiego i organizacji Gminy Gierałtowice. 11 listopada w Święto Niepodległości w hali sportowej LKS 35 Gierałtowice odbyła się finałowa uroczystość wieńcząca obchody 85-lecia chóru "Skowronek". W uroczystościach wzięły udział władze: Oddziału Śląskiego PZCHiO, Okręgu Rybnickiego, Gliwicko-Zabrskiego, Powiatu Gliwickiego, Gminy Gierałtowice, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gierałtowicach, proboszcz parafii oraz delegacje chórów Okręgu Rybnickiego, Gliwicko-Zabrskiego, związków Gminy Gierałtowice, a co najbardziej cieszyło chórzystów bardzo dużo sympatyków śpiewu.

W nowe tysiąc lecie zespół wchodzi z bogatą 86 letnią tradycją i z myślą pielęgnacji tradycji naszych założycieli. Zarząd chóru „Skowronek" kontynuuje wpisane w coroczną działalność koncerty i imprezy. Ze względu na niedyspozycję urzędującego prezesa przez pewien czas pracą chóru kierował zastępca prezesa. 5 lutego 2002 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Jednogłośnie udzielono absolutorium kończącemu kadencję zarządowi. Wybrano nowy zarząd. Jago skład tworzyli: Tadeusz Czech – prezes, Róża Zubek – zastępca prezesa, Dionizy Kornas – radny, Czesława Sitko, Maria Erfurt – bibliotekarze. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Zygmunt Zubek, Aniela Zubek, Anna Herdzin. W czasie zebrania został postawiony wniosek o przyznanie druhnie Irenie Bryzik godności Prezesa Honorowego chóru „Skowronek". Zebrani jednomyślnie zaaprobowali propozycję. Nowo wybrany zarząd kontynuuje  działania poprzedników, Ma też świadomość że świat się zmienia że trzeba nowych pomysłów  na nowe czasy by sprzyjać  ruchowi śpiewaczemu.