Chór "SKOWRONEK"

Powstał w 1914 roku

Członek Konfraterni

Najstarszych chórów i orkiestr

Gody Śląskie

Chór Skowronek od 1996 był inicjatorem i organizatorem tego festynu. Przez 20 lat łączył społeczność Gierałtowic

BENE MERITUS

w 2014 roku otrzymał tę nagrodę za 100 lat pracy, za popularyzację muzyki chóralnej.

To zaszczyt

Być częścią naszej lokalnej historii. Każdy kto lubi muzykę powinien się znaleźć wśród nas ZAPRASZAMY

/
PREVImage
NEXTImage