Gierałtowicki ,,Skowronek” ma już 100 lat...

 ,,Nie było w Gierałtowicach uroczystości świeckiej czy kościelnej bez udziału chóru ,,Skowronek”.

Wybrany cytat z kroniki chórumówi sam za siebie. ,,Skowronek” w ramach stulecia istnienia tworzył historię swojej miejscowości i wzbogacał swoim śpiewem życie wspólnoty parafialnej.

Szukasz Boga, idź do ludzi.

 Pieśń do czynu ich pobudzi

 w pieśni piękno i potęga

Kto jej służy nieba sięga."

Dionizy Kornas.

Gierałtowice; Miejscowość gminna, w Powiecie Gliwickim. W jej granicach leżą cztery miejscowości, w każdej z nich, od wielu lat kwitnie kultura, wszędzie tam działają chóry, orkiestry, liczne zespoły muzyczne. To właśnie jeden z chórów zasłużony ,,Skowronek” cieszący się bogatą historią, w tym roku obchodzi 100 lecie swojego istnienia. Bogata jest historia tego Towarzystwa Śpiewaczego, nie sposób w krótkich słowach opowiedzieć o historii i burzliwych dziejach dzielnego ,,Skowronka” który opierał się wszelkim przeciwnościom losu a przetrwał dzięki ofiarności jego członków. Dziś pod wodzą państwa Tadeusza i Weroniki Czech, Prezesów chóru oraz niespożytej energii pani dyrygent mgr Beaty Stawowy ,,Skowronek” działa i godnie podtrzymuje chlubne tradycje 100 letniego jubilata.

26 kwietnia 2014 roku w przeddzień kanonizacji naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II odbyły się uroczystości związane z 100 letnim jubileuszem gierałtowickiego chóru. Uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej którą sprawowali ksiądz proboszcz gierałtowickiej parafii Marek Sówka w asyście ks. wikarego Jana Mrukowskiego oraz Kapelana Śląskich Chórów i Orkiestr ks. prof. Antoniego Reginka dała początek wielkiemu świętu w Gminie Gierałtowice. Mszę świętą wzbogacił śpiew chóru ,,Schola Cantorum” z Knurowa. Młodzi artyści prowadzili śpiewem całą liturgię uroczystej mszy świętej. Należy dodać iż chór ten jest bardzo blisko związany z gierałtowickim ,,Skowronkiem” łączył ich niegdyś wspólny dyrygent mgr Pogocki. To podczas jego długoletniej działalności gierałtowicki chór święcił wiele sukcesów, tradycja nie umarła i knurowscy artyści ciągle trwają w pamięci do swojego starszego brata z Gierałtowic i kiedy tylko zachodzi tego potrzeba wspomagają gierałtowickich druhów swoim śpiewem.dsc 0041

Homilię podczas mszy świętej wygłosił ks. profesor Antoni Reginek;

,,Dzisiejsza uroczystość jubileuszowa chóru wpisuje się w świętowanie przez kościół oktawy wielkanocnej. Czy jest w tym jakiś znak? Owszem. Przecież przyjmujemy dziś na nowo tę dobra radosną nowinę o zwycięstwie Chrystusa. To wskazuje na szczególną misję zespołu śpiewaczego, który swoim spiewem również głosi światu dobrą nowinę . W jednej z najstarszych naszych pieśni kościelnych sięgających XV wieku śpiewamy; ,,Chrystus zmartwychwstan jest nam na przykład dan jest mamy z martwych powstaćz Panem Bogiem królować”. Nasz wielki rodak, jutro ogłaszany świętym wypowiedział taką myśl; ..W Chrystusie zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok. Brzmi on, życie zwyciężyło śmierć!”. Wszystko się zmienia. Zwycięstwo Chrystusa nadaje sens naszym wysiłkom, pomaga nam przezwyciężać nasze smutki, lęki, depresje, urazy, egoizm. Wszystko się zmienia! Bądźmy radoś, rozpromienieni na nowo życiowym optymizmem i chrześcijańską nadzieją”.

,,Dziękujemy za sto lat wzruszeńuniesień duchaprzecież ile w tym czasie było artystycznego pięknaile chwały Bożejpromowania ojczystych wartościile ludzkiego pokrzepienia i umocnienia nadzieiZa to wszystko dziękujemyWarto przy okazji tego świątecznego spotkaniazwrócić uwagę na umocnienie ludzkiej więzisiostrzanejbraterskiej więziZgodnie z powiedzeniem; ,,muzyka łagodzi obyczaje,,. (wybrane fragmenty homilii ks. prof. Antoniego Reginka; Gierałtowice 26 kwietnia 2014r ).

dsc 0021W mszy świętej udział brały liczne Poczty Sztandarowe Towarzystw Śpiewaczych. Obecne były także Poczty Sztandarowe kopalni Knurów - Szczygłowice, Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego miejscowości Gierałtowice oraz OSP Gierałtowice. Swoją obecnością zaszczycili uroczystości podczas mszy świętej; Wójt Gminy Gierałtowice dr Joachim Bargiel z małżonką, obecni byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury. Nie zabrakło osobistości życia kulturalnego związanego z muzyką i śpiewem.

W uroczystościach uczestniczył Prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Roman Warzecha, obecni byli również przedstawiciele Rybnickiego Okręgu - Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr z Prezesem Kazimierzem Bednarzem na czele. Nie mogło zabraknąć Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice Marka Błaszczyka który jak może tak wspiera działalność kulturalną. Swoją obecnością zaszczycił uroczystości jubileuszowe Prezes ,,Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego Józef Kapłanek. Obecne były Siostry Służebniczki NMP klasztoru w Gierałtowicach. Grono nauczycielskie Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach reprezentowała Dyrektor mgr Cieślik. Obecni byli  Prezesi zaprzyjaźnionych chórów oraz delegacje i poczty sztandarowe. Podziękowania za ofiarną długoletnią służbę na rzecz krzewienia kultury i śpiewu na ziemi śląskiej na ręce Prezesa chóru Skowronek Tadeusza Czech oraz jego małżonki Weroniki złozyl Radny Powiatu Gliwickiego Marian Sadecki...

Po mszy świętej, w murach kościoła odbyła się I część koncertu w której chór ,,Skowronek” wykonał 8 utworów; Na początek odśpiewano Gaude Mater Polonia, w dalszej części chórzyści wystąpili w utworach Omni Die Dic Marie w opracowaniu ks Gerwazego Gorczyckiego, ,,Signore Delle Cime – Giuseppe De Marzi, kolejnym utworem do muzyki ks. Jerzego Surzyńskiego, była pieśń ,,Wszystkie Trony Niebieskie”; występ solowy sopran; Mirela AdamczykWeronika Czech. Alty; Urszula KukowkaDaria Zubek. Pirwszą część koncertu w murach gierałtowickiego kościoła zakończyła pieśń modlitwa ,,Pater Noster” solo Beata Stawowy – dyrygent.

dsc 0076Drugą część koncertu w kościele, na utwory z akompaniamentem otworzył ,,Chór Niewolników Hebrajskich z Opery ,,Nabucco” Giuseppe Verdiego – organy Mirosław Marcol. W dalszej części koncertu usłyszeliśmy ,,Santo Subito” – do muzyki Jana Radomira, solo śpiew Tenor; Tadeusz Czech. Instrumentaliści; Jadwiga Waluga – flet, Karolina Stawowy – obój, Magdalena StawowyMaciej Górka – klarnet, Tomasz Górka – trąbka, Mirosław Marcol – organy. Koncert w kościele zakończył utwór ,,Panis Angelicus – Cesara Francka.     ( filmy z koncertu )

W dalszej części uroczystości odbył się przemarsz Pocztów Sztandarowych delegacji, księży oraz chóru i wszystkich obecnych, na miejscowy cmentarz, gdzie zostało odprawione nabożeństwo za zmarłych muzyków oraz tych, którzy w obronie polskiej kultury stracili życie, tam też została poświęcona tablica upamiętniająca wszystkich chórzystów a także tych, którzy wspierali służbę na rzecz krzewienia ducha patriotyzmu i piękna jakim jest chóralny śpiew.

Po zakończeniu ceremonii na cmentarzu, goście, udali się na drugą część uroczystości do szkoły podstawowej gdzie chór wystąpił w koncercie galowym wykonując ,,Hymn na 100 Lecie Chóru” do muzyki Jerzego Pogockiego, byłego wieloletniego dyrygenta, do słów Dionizego Kornasa który do dzisiejszego dnia jest czynnym druhem i dobrym duchem ,,Skowronka”. Po poważnej muzyce przyszła kolej na nieco lżejszy repertuar tak więc chórzyści zaprezentowali się w ,,Piosence o Młynaraczce” z operetki ,,Sztygar” Karla Zellera w układzie na chór 4 – głosowy z akompaniamentem fortepianowym w opracowaniu Józefa Kulkowskiego – organy Mirosław Marcol. Kolejnym utworem był ,,Boleras Sevillanas – solo śpiew; Karolina Stawowy. Koncert galowy zakończony został w rytmach latynoskich utworem ,,La Cucaracha w opracowaniu dyrygenta chóru Beaty Stawowy.

DSC 0399wPodczas uroczystości jubileuszowych w Auli szkoły podstawowej Prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Roman Warzecha dokonał dekoracji sztandaru najwyższym odznaczeniem, którym jest ,,Złota odznaka z Brylantem”. Podczas ceremonii obecny był kapelan Śląskich Chórów i Orkiestr ks prof. Antoni Reginek który całując płat sztandaru w pokłonie oddał cześć sztandarowi była to niewątpliwie podniosła chwila, kiedy to, tak wielcy i zasłużeni dla kultury i wiary ludzie jak Prezes Śląskich Chórów i Orkiestr, oraz ks prof. klęcząc oddawali honory sztandarowi. ,,A później kazano nam śpiewać, odpowiada jeden z chórzystówjak mieliśmy to zrobić kiedy krtań zaciśnięta była ze wzruszenia”.

Odznaczeni zostali również członkowie chóru zarówno ci czynni jak ci którzy z racji wieku opuścili śpiewaczą rodzinę, były chwile wielkiegoDSC 0124w wzruszenia, ukradkiem ocierane łzy i nie kończące się wspomnienia podczas zwiedzania galerii pamięci gdzie można było na podstawie licznych fotografii i historycznych zapisów cofnąć się pamięcią do czasów kiedy to kilku zapaleńców zakładało ,,Kółko Śpiewacze” które już niedługo, miało przerodzić się w chór liczący 100 członków. ,,Był taki czas kiedy nasz ,,Skowronek” stanowił tak liczną rodzinę, wspominają zasłużeni druhowie, były też lata kiedy chór przeżywał trudny czas, zawsze jednak podnosił się z kolan i z jeszcze większą energią rozpoczynał swoją działalność”.

Wielki to dzień dla całej Gminy Gierałtowice, obyśmy wytrwali jak nasi druhowie którzy w trudnym dla Śląska czasie 1914 roku stworzyli wielki chór na chwałę Boga i pieśni. Niech trwa ta historia jak powiedział jeden z gości, który wręczał kwiaty pani Prezes ,,Obyście śpiewali nie kolejne 100 latale do końca świata a potem u Pana Boga bo na to zasługujecie

 Tadeusz Puchałka.