Prezesi chóru w 100 - letniej historii

Antoni Stachura                                          1914 - 1925

Marcjan Operskalski                                    1925 - 1939

Stefan Nosiadek                                          1945 - 1947

Jan Draga                                                   1947 - 1948

Bernard Wawrzynek                                     1948 - 1950

Ludwik Operskalski                                       1950 - 1952

Wiktor Kiszka                                               1952 - 1953

Józef Sadecki                                               1953 - 1956

Bolesław Operskalski                                    1956 - 1957

Dionizy Kornas                                             1957 - 1959

Norbert Witek                                               1959 - 1960

Alfons Puc                                                    1960 - 1986

Irena Bryzik                                                 1986 - 2001

Tadeusz Czech                                             2001 - 2018

Weronika Czech                                           2018 - nadal