Śląskie Gody w Gierałtowicach...

Niedziela 21 czerwca był drugim dniem przeglądu dorobku wielu organizacji i stowarzyszeń działających w Gminie Gierałtowice.
W części oficjalnej rozdano nagrody i wyróżnienia osobom zaangażowanym w akcję IPN pod nazwą ,,Kamienie Pamięci". W Gierałtowicach z tej okazji zorganizowano wystawę w miejscowej szkole upamiętniającą osobę ks. Władysława Robotę.

W dalszej części uroczystości uhonorowano zasłużone dla gminy i społeczeństwa osoby Medalem - ,,Orderem Serca – Matkom Wsi" . Medal jest symbolem uznania; ,,Za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – Patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno – zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny".( cytat zawarty w treści dokumentu podpisanego przez Przewodniczącą Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz Prezesa Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Warszawa 21 czerwca 2015r).

DSC 0747wJak na gierałtowickie Gody przystało w drugim dniu był śpiew i tanecznie. Swoim dorobkiem chwalił się chóry. Tym razem usuwane w składach składanych; ,,Słowik" z Przyszowic stanął na scenie z chórem Bel Canto z Chudowa a gierałtowicki ,,Skowronek" połączył władzę z ,,Cecylią" z Paniówek. Tegoroczne
występy chórów gmin Gierałtowice można uznać za jednego ucznia;
Szukamy nowych przełączników;
Połączone chóry ,, Słowik" i ,,Bel Canto"  - to tradycja śląska, tak ważne dzisiaj, kiedy w pędzie do nowoczesności zapominamy o tym, skąd jesteśmy. Byłoby poprzedzone a jednak chórzyści w występowaniu sporo nowych rozwiązań, już dobrze nam wynikających z utworów śląskiej śpiewogry. Na uwagę zasługuje nazwa o Dostępność prądu, niezależnie od panowie, występują w śląskich strojach. Było regionalnie i tak swojsko po występowaniu PIYKNY...

Gierałtowicki ,,Skowronek" z ,,Cecylią" , wyznaczany nowy kierunek, szukanie nowych istniejących pod kątem zewnętrznym występy. W repertuarze muzycznym chórów występowały inne pieśni pieśniarskie jak i znana muzyka rozrywkowa. Powstało miejsce na ,,Zuppa Romana" i znany kilku pokoleniom melomanów utwór
Johna Lennona ,,Yesterday". Byłoby bardzo rozrywkowo, to możliwe, że jest to możliwe, aby uzyskać dostęp do innych urządzeń. Młodość lubi wyzwania, może być tą drogą uda się nowym druhów do Towrzystwa Śpiewaczego ze 100 letnią tradycją, warto pomyśleć, że partię solową w utworze J. Lennona prowadziła chórzystka ,,Cecylii" z Paniówek.

DSC 0752w

Jak na gierałtowickie Gody przystało i w drugim dniu było śpiewnie i tanecznie. Swoim dorobkiem chwaliły się chóry. Tym razem występowały w połączonych składach; ,,Słowik" z Przyszowic stanął na scenie z chórem Bel Canto z Chudowa a gierałtowicki ,,Skowronek" połączył siły z ,,Cecylią" z Paniówek.
Tegoroczne występy chórów Gminy Gierałtowice można byłoby zamknąć jednym zdaniem;
Szukamy nowych rozwiązań;
Połączone chóry ,,Słowik" i ,,Bel Canto" - to tradycja śląska, tak ważna dziś, kiedy w pędzie do nowoczesności zapominamy o tym skąd jesteśmy. Było tradycyjnie a jednak chórzyści wnieśli sporo nowych rozwiązań już dobrze nam znanych utworów śląskiej śpiewogry. Na uwagę zasługuje dbałość o zachowanie tradycji regionalnych, zarówno panie jak panowie wystąpili w tradycyjnych śląskich strojach. Było regionalnie i tak swojsko po naszemu PIYKNY występ...

Tadeusz Puchałka